Jyväskylän nuorisoteatteritoiminta esillä draft-tilaisuudessa

Banneri 5

Jyväskylän nuorisoteatteritoiminta esittäytyy draft-tilaisuudessa Kulttuuriklubi Siperiassa, Veturitalleilla lauantaina 29.8.2015 klo 13–15. Tilaisuuden tarkoituksena on tuoda näkyväksi paikat, joissa 13–29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset voivat harrastaa teatteria sekä tuoda esille eri nuorisoteatteriryhmien omaleimaisuutta ja Jyväskylän nuorisoteatteritoiminnan monipuolisuutta. Tilaisuudesta on mahdollista löytää itselle uusi teatteriharrastus.

Jyväskylässä teatterista kiinnostuneille nuorille on tarjolla useita erilaisia nuorisoteatteriryhmiä – musiikkiteatteria, improvisaatioryhmiä, toisen asteen opintoihin kuuluvaa teatteritoimintaa, nuorten omaehtoisia, vertaisohjattuja teatteriryhmiä sekä yhteisö- ja nykyteatterin keinoja käyttävä ryhmä. Draft-tilaisuuden tarkoituksena on tuoda esiin nämä erilaiset nuorisoteatterin muodot ja lisätä eri ryhmien välistä yhteistyötä.

Esimerkkinä tänä syksynä tarjolla olevasta nuorisoteatteritoiminnasta on yhteisö- ja nykyteatterin keinoja käyttävä 13–20-vuotiaille tarkoitettu Siperian nuorisoteatteriryhmä, jossa esitysteksti ja produktio rakennetaan ryhmän omista lähtökohdista. Siperian nuorisoteatteriryhmässä nuoret pääsevät tekemään tutkivaa teatteria nykyteatterin ja esitystaiteen menetelmiä käyttäen sekä vaikuttamaan esityksen sisältöön ja muotoon ammattilaisen ohjauksessa. ”Meillä tekemisen lähtökohtana ovat nuorten omat havainnot ja oma kriittinen ajattelu. Nuoret ovatkin mukana ohjausta lukuun ottamatta kaikissa teatterin osa-alueissa käsikirjoituksesta lavastukseen”, kertoo Siperian nuorisoteatterin ohjaaja Laura Häkkinen. Ryhmä starttaa syyskuun alusta ja se on mukana esittäytymässä lauantain draftissa.

Nuorisoteatteripolku näkyviin yhteishankkeella
Nyt järjestettävä draft -tilaisuus on lähtölaukaus elokuussa alkaneelle Nuorisoteatteripolku näkyviin Jyväskylässä – nuorisoteatteritoiminnan koordinointihankkeelle, jonka tarkoituksena on tehdä teatteriharrastamisen mahdollisuudet näkyväksi nuorille harrastajille, nuorisoteatteritoimijoille sekä organisoida teatteritiloja ja muita yhteisesti käytettävissä olevia resursseja.

Hankkeen yhteistyötahoina ovat Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut / Veturitallit, Kulttuuriyhdistys Väristys ry/ Kulttuuriklubi Siperia, Nuorisoseurat Keski-Suomi ja Jyväskylän kaupunginteatteri. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat 13–29-vuotiaat nuoret teatterin harrastamisesta kiinnostuneet, nuoret teatteriharrastajat sekä nuorisoteatteritoimintaa järjestävät tahot sekä nuorisotyö.

Nuorisoteatteritoimintaa esittelevä draft-tilaisuus la 29.8. klo 13-15, Kulttuuriklubi Siperia, Veturitallit (sisäänkäynti tallista nro 2), Veturitallinkatu 6, Jyväskylä
Lisätiedot tapahtumasta ja hankkeesta:
Anumaaria Tulla, projektityöntekijä
Nuorisoteatteripolku näkyviin – nuorisoteatteritoiminnan koordinointihanke

Kulttuuriyhdistys Väristys ry

p. 050 4411 496

anumaaria.tulla@siperia.info