Jyväskylän poikateatteri on aloittanut toiminnan Siperian nuorisoteatterin alla

Jyväskylässä käynnistyi lokakuussa 2018 täysin uusi teatteriryhmä pojille ja nuorille miehille. Toiminta on suunnattu noin 16-20-vuotiaille pojille ja pojaksi itsensä kokeville. Teatteriryhmän ohjaajana toimii teatteritaiteen opettaja ja ohjaaja Sauli Yksjärvi. Ohjaajan tukemana nuoret miehet pääsevät tekemään itsensä näköistä teatteria ja halutessaan kokonaisen teatteriproduktion esityskausineen.

Poikateatteritoiminta nojaa yhteisöteatterin menetelmiin eli ryhmä valitsee itse esityksensä teeman ja tuottaa käsikirjoituksen materiaalin. Ryhmässä on mukana näyttelemisestä, mutta myös valo-, ääni- ja videotekniikasta, sekä muista teatterin eri osa-alueista kiinnostuneita nuoria. Toiminnan kautta voikin tutustua teatteriharrastamiseen monipuolisesti omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Teatteri ei ole pelkästään tyttöjen laji

Mikkelissä ja Tampereella jo useita vuosia toiminnassa olleet poikateatteriryhmät ovat rikkoneet ennakkoluuloja poikien teatterin tekemiseen liittyen ja tuoneet esiin, että teatteri ei ole ainoastaan tyttöjen juttu. Toimivien ryhmien kokemusten mukaan poikaryhmissä on voitu tuoda esille ja tutkia teatterin keinoin sellaisia asioita, jotka eivät koskaan tulisi sekaryhmässä esiin. Näiden poikateatteriryhmien esityksissä keskeistä onkin ollut kantaaottavuus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä tavoite rikkoa ahtaita poikiin liitettäviä stereotypioita ja tarjota uudenlaista mieskuvaa.

Poikateatterikokeilu toteutetaan osana Siperian nuorisoteatterin toimintaa ja se on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun Miesten vuoro –hanketta,
johon on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus. Toimintaa nuorille miehille järjestää hankkeessa myös Jyvälän Setlementti ry sekä Katulähetyksen Nuortentalo Katutaso.

Miesten vuoro -hankkeen toimintaan voit tutustua tarkemmin täällä: http://miestenvuoro.humak.fi