kannanotto nuorisotyön puolesta

Nuorisotyöstä ei saa leikata

Nuorisotyössä annetaan nuorille tilaa ja työkaluja kasvaa tulevaisuuden vaikuttajiksi ja vastuunottajiksi, jotka kehittävät omia yhteisöjään myönteisillä tavoilla. Toiminnan kautta on mahdollisuus kasvaa osallistuvaksi nuoreksi. Nuorisotyötä tekevänä tahona olemme Kulttuuriklubi Siperiassakin huolissamme nuorisotyön rahoituksesta ja koko nuorisoalan tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Tiedämme jo historiasta – valitettavasti myös kantapään kautta opittuna – kuinka arvokasta tämä työ on yhteiskuntamme tulevaisuudelle.

Siperiassa toimii useita itseilmaisuun ja teatteriin liittyviä maksuttomia ja ammattilaisten ohjaamia harrastusryhmiä nuorille ja nuorille aikuisille. Omien vertais- ja harrastusryhmien ja nuorisotyön ammattilaisen kautta saatava tuki ei ole korvattavissa terapioin. Nuorisotyössä nuori ei ole potilas tai toiminnan kohde, vaan aktiivinen demokraattisen yhteiskunnan ja yhteisön arvokas jäsen, joka oppii myös kehittämään yhteisöä, jossa on mukana. Näin nuori voi löytää itselleen rakentavia toimintakanavia liittyi se sitten valokuvaamiseen, mopotallin perustamiseen, teatteriesityksen tekemiseen, nuorisovaltuustossa toimimiseen tai muuhun itseä kiinnostavaan asiaan. Ryhmä sosiaalistaa ja opettaa kärsivällisyyttä. Mielekäs yhteinen tavoite luo pitkäjänteisyyttä toimintaan, sekä kannattelee arjessa. Nuorisotyössä käytävä pohdinta yhteisön jäsenyydestä ja tavasta olla siinä on keskiössä myönteisellä tavalla.

Teatteri-ilmaisussa on mahdollista tutkia, harjoitella, kokeilla ja pohtia tunteita, toiminta- ja reagointitapoja. Teatteri-ilmaisussa voi testata erilaisia identiteettejä identiteettityön ja roolikokeilujen kautta. Luova toiminta antaa näin liikkumavaraa oman pään sisälle. Tunteiden hallinta, ymmärtäminen ja tunteiden kanavointi rakentavaan toimintaan kehittyy. Kyky empatiaan kasvaa, kun kokemuksia jaetaan yhdessä ja tutkitaan erilaisten ihmisten ajattelua eri rooleissa, eri aikoina. Draaman kontekstissa ryhmä luo tietoa yhdessä ja pohtii mitä on olla ihminen ja nuori tässä ajassa. Esitysten kautta ryhmät tuottavat tärkeää informaatiota maailmastamme – tätä tietoa meidän kaikkien olisi syytä kuunnella tarkkaan.

Nuorisotyön kautta on mahdollista kohdata myös ne nuoret, joilla on vaikeuksia sopeutua yhteiskuntaan, tai muihin yhteisöihinsä. Nuorisotyössä ei ajatella, että nuori on se ongelma, vaan kuunnellaan tätä nuorta ja myönnetään, että joskus ongelma voi olla myös yhteisössä, jota täytyy kehittää paremmaksi. Siperiassakin harjoitellaan ohjatun ryhmätyöskentelyn kautta kohtaaman itsensä ja toiset rakentavalla tavalla, sekä vaikuttamaan positiivisesti yhteisöjen toimintaan.

Kulttuuriklubi Siperiassa on tehty kulttuurista nuorisotyötä ja tuettu nuorten omaehtoista luovaa toimintaa yli 20 vuoden ajan. Toiminnan taustalla on Kulttuuriyhdistys Väristys ry, joka tuottaa Siperian nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa sopimuksella osana kunnallisia nuorisotyön palveluja Jyväskylässä. Teemme varsinaisen toimintamme taustalla vaikuttamistyötä; parhaillaan on meneillään valtakunnallisen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin somekampanja #suomiilmannuorisotyötä.

Nuorisoalan valtionrahoitus on epävarmemmalla pohjalla ja kriittisemmässä tilassa kuin koskaan.  Nuorten hyvinvointi tarvitsee nyt tukea enemmän kuin koskaan. Suomen on uskallettava nostaa nuorten sukupolvien etu muiden edelle ja panostettava valtion taloudessa nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintaan.

Nuorisotyössä me katsomme yhdessä nuorten kanssa suoraan tulevaisuuteen ja ihmettelemme, miten maailma muuttuu heidän mukanaan. Haluamme omalta osaltamme olla puolustamassa Suomessa tehtävää ammattitaitoista, monialaista ja tuloksellista nuorisotyötä ja koko nuorisoalaa.

Kirjoittajat työskentelevät Kulttuuriyhdistys Väristys ry:llä Kulttuuriklubi Siperiassa Jyväskylän Veturitalleilla:

Siperian nuorisoteatterin nuorten aikuisten ryhmän ohjaaja
Laura Häkkinen, FM (taidekasvatus), FM (teatterin ja draaman tutkimus), TIO (Teatteri-ilmaisun ohjaaja, amk) ja AmO (ammatillinen opettaja)

Kulttuuriklubi Siperian kulttuurituottaja
Tiina Ahtonen, kulttuurituottaja AMK