Kulttuuriyhdistys Väristys ry

Kulttuuriklubi Siperian toiminnasta vastaa Kulttuuriyhdistys Väristys ry. Väristyksen toiminnan tarkoituksena on edistää nuorten kulttuuriharrastusmahdollisuuksia Jyväskylässä. Yhdistys on perustettu vuonna 2000 ja se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Väristys tekee kulttuurista nuorisotyötä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen kanssa Jyväskylän Veturitalleilla ja Nuorten taidetyöpajan tiloissa. Yhdistyksellä työskentelee toiminnasta vastaavana työntekijänä kulttuurituottaja ja vaihteleva määrä nuoriso- ja kulttuuri- ja taidealan ammattilaisia erilaisissa projektitöissä sekä nuorten ryhmien ohjaustehtävissä.

Toiminnan viitekehyksenä on kulttuurinen nuorisotyö

Kulttuurisella nuorisotyöllä tuetaan nuorten itseilmaisua sekä nuorten omien aloitteiden ja ideoiden toteutumista. Toiminnassa kannustetaan nuorta tuomaan mielipiteensä esille ja käyttämään luovuuttaan. Kulttuurinen nuorisotyö tukee nuoren kasvua ja identiteettityötä sekä tarjoaa nuorelle työkaluja oman ilmaisun kehittämiseen.

Kulttuurisen nuorisotyön toiminnoissa nuori saa kokemuksia erilaisista toimimisen rooleista ja vastuun kantamisesta. Nuori osallistuu, toteuttaa itseään ja käyttää luovuuttaan ohjaajan innostamana ja kannustamana. Nuoret tuottavat itsensä näköisiä esityksiä, tapahtumia ja toimintaa. Nuori saa tulla näkyväksi, nähdyksi ja hyväksytyksi tärkeänä osana yhteisöä.

Kulttuuriyhdistys Väristys ry / Kulttuuriklubi Siperia
Veturitallinkatu 6 (tallit 1-2), 40100 Jyväskylä, p. 045 264 8280,
www.siperia.info