Nuorten syrjäytymistä ehkäisevästä toiminnasta uhataan säästää – Siperian nuorisoteatterin toiminta on vaarassa loppua

MEDIATIEDOTE 3.10.2023

Noin 60 jyväskyläläisnuoren harrastusmahdollisuus on vaarassa loppua Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluihin esitettyjen säästöjen vuoksi. Säästölistalla oleva Kulttuuriklubi Siperian ostopalvelusopimus on tuonut 2000-luvun alusta asti matalan kynnyksen harrastustoimintaa kaupungin nuorille. Toiminnan lakkauttamisella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia jyväskyläläisten nuorten hyvinvointiin.

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan esityksen mukaan nuorisopalveluista tavoitellaan 322 000 euron säästöjä. Esitettyjen säästöjen listalla on myös ostopalvelusopimus, jonka turvin Kulttuuriklubi Siperian taustalla oleva Kulttuuriyhdistys Väristys ry tuottaa ja kehittää kaupungille kulttuurisen nuorisotyön palveluja. Rahoituksen loppuminen tarkoittaisi muun muassa matalan kynnyksen teatteriharrastuksen alasajoa Jyväskylässä.

Kulttuurisessa nuorisotyössä huomioidaan nuorten monenlaiset elämäntilanteet. Kulttuuriklubi Siperian nuorisoteatteriryhmissä nuoret sitoutuvat pitkäkestoiseen harrastukseen, jossa he saavat ohjausta ja tukea. Siperian teatteriryhmiin ei ole pääsykokeita eikä osallistujamaksuja. Ohjaajat vahvistavat nuorten kasvua ja tarjoavat nuorille yksilöllistä tukea haastavissa vaiheissa. Teatteriharrastuksessa nuoret oppivat taitoja, jotka edistävät fyysistä hyvinvointia ja vahvistavat mielenterveyttä. Nuoret kokevat toiminnan kannattelevan hankalien elämäntilanteiden yli ja vähentävän yksinäisyyttä. Se on myös tärkeä vaikuttamisen kanava, jonka kautta nuoret saavat esiin itselleen tärkeitä teemoja ja tarinoita. 

Sopimus kaupungin nuorisopalvelujen kanssa on mahdollistanut syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan sekä sen kehittymisen nuorten näköiseksi harrastusyhteisöksi vuodesta 2000 alkaen. Ostopalvelusopimuksen lakkauttaminen heikentää jyväskyläläisten nuorten mahdollisuuksia kasvaa osaksi yhteiskuntaa eikä se ole kestävä säästökohde. Pitkäjänteinen panostus toiminnan kehittämiseen uhkaa valua hiekkaan; korvaavan toiminnan rakentaminen veisi vuosia. 

Ostopalvelusopimuksen ja sitä myötä toiminnan jatkosta päätetään loppuvuoden 2023 aikana. Tulevan vuoden talousarviota käsitellään kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa marraskuussa. Lopullinen kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittely on 27.11.2023. Joulukuussa lautakunnat ja johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmat, joista käy ilmi säästökohteet. 

Toimitamme mielellämme pyynnöstä (esimerkiksi median edustajille) materiaalikoosteen, jossa on tarkempia tietoja tilanteen taustoista, Kulttuuriklubi Siperian toiminnasta ja kulttuurisen nuorisotyön vaikutuksesta nuoriin nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot:

Kulttuurituottaja Tiina Ahtonen
p. 045 264 8280
siperia@jkl.fi