Siperian nuorisoteatterista julkaistu artikkeli esittelee yhteisöteatterin voimaa nuorisotyössä

Siperian nuorisoteatterin 13-15-vuotiaiden ryhmäläisiä esityksestä Muutos (kevät 2019)
Kuva: Luca Salomaa

Viime vuoden lopussa päättyneessä Miesten vuoro -hankkeessa seikkailtiin kokeilevan kulttuurisen nuorisotyön maailmoissa eri puolella Suomea. Siperia toteutti hankkeen osana poikateatterikokeilun, joka kulki nimellä Siperian herrasmiesteatteri.

Hanketta hallinnoi Humak, joka teki hankkeeseen liittyen tutkimusta, sekä toimitti koko hankkeen kokemuksia ja tuloksia esittelevän julkaisun Mitä saisi olla? Kulttuuria Miesten vuorolla. 

Siperian nuorisoteatteritoiminnan koordinaattori Anumaaria Tulla kirjoitti teokseen artikkelin, jossa hän avaa perusteita sille, miksi Siperian nuorisoteatterissa tehdään kulttuurista nuorisotyötä juuri yhteisö- ja nykyteatterin menetelmiä käyttäen – ja miksi yhteisöteatteri on niin voimakas väline yhteyksien luomisessa.

Teos löytyy Humakin julkaisusarjasta verkkojulkaisuna. Hankkeesta tehdyn kartoittavan tutkimuksen tuloksiin, toiminnasta tehtyihin videoihin ja verkkojulkaisuun voi tutustua hankkeen verkkosivuilla.