TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

Kaikessa toiminnassamme ja tapahtumissamme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kohtaamisen tavoitteet toteutuvat paremmin silloin, kun jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Pyydämme kaikkia toimintaamme ja tapahtumiimme osallistuvia noudattamaan seuraavia periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteet

Ole avoin.

Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioita.

Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus.

Älä oleta.

Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista.

Puutu.

Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi.

Kannusta.

Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta.

Rentoudu.

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua:

Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintää voi olla rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä.

Kaikenlainen häirintä on tietenkin kiellettyä toiminnassamme. Häirintään puuttuminen ei ole vain kohteen vastuulla. Voit kuitenkin ilmaista sinulle sopivalla tavalla, jos toisen henkilön toiminta sinua kohtaan tuntuu epämukavalta.  Jos koet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, tai et ole varma onko kyse häirinnästä, voit aina olla yhteydessä henkilökuntaamme.

Teemme Kulttuuriyhdistys Väristys ry:ssä parhaamme, että järjestämämme toiminta on turvallista kaikille, ja otamme siitä mielellämme vastaan myös palautetta.